Zsoltárok

Zsoltárok

 

 

A bibliai Zsoltárok könyve az ókori költészet egyik gyöngyszeme, ám

irodalmi értékén túl mintegy három évezreden át számos nemzedék merített

belőle hitet, reményt és vigasztalást, amire manapság ismét nagy szükségünk van.

A zsoltárok szerzői, Dávid király, a jeruzsálemi Szentély zenészei és mások őszintén

vallanak érzelmeikről, megpróbáltatásaikról, fájdalmaikról és főként töretlen hitükről,

kérve az egyetlen Örökkévaló Isten meghallgatását, segítségét.

Kétnyelvű /héber-magyar/ zsoltáros könyvet eddig csak a mártírhalált halt várpalotai

főrabbi, Singer Leó jelentetett meg az 1920-as években, illetve eddig csak az általunk

kiadott /de mintegy száz esztendővel ezelőtt átültetett / Teljes kétnyelvű Bibliában volt

olvasható. Ezért különösen indokoltnak éreztük az új magyar fordítás elkészítését és kiadását.

Bízunk benne, hogy a mai hazai olvasó megtalálja e könyvben a mindannyiunk számára oly

fontos vigaszt, reményt, lelki erőt és felüdülést.

Raj Tamás

 

 

 

 

 

 

 

 
WEBSHOP

judaica.hu

 

Kabbala