Hetiszakasz /Jitro/

 

Hat hetiszakasz visel személyneveket: Noé, Chajé Szárá, Jitro, Bálák, Pinchasz és Korach. Bölcseink sokat vitatták, miért is kapta a legfontosabb eseményt, a Szináj hegyi kinyilatkoztatást tartalmazó rész éppen Mózes apósáról nevét.

Jitro a hagyomány szerint ismert minden istenséget és szolgálta is azokat, tudománya révén a fáraó egyik tanácsadója volt. Amikor látta, hogy nem az igaz úton jár, elszökött a palotából és Midján papja lett. Befogadta a szintén Egyiptomból menekülő Mózest, feleségül adta hozzá lányát, Ciporát, aki két fiút szült. Mózes apósa nyáját legeltette, majd a csipkebokor látomás után visszament Egyiptomba.

 

”Hallotta Jitro Midján papja, Mózes apósa mindazt, amit Isten tett Mózessel és Izraellel, az ő népével”. Honnan és miről értesült? Egyes vélemények szerint a Nádas tenger szétválásáról, mások szerint az Amalek elleni harcról is. Bölcseink tanítják, az egész világ tudomást szerzett a víz kettéválásáról, hiszen minden pohár, vödör, kád víz kettévált, tudatva a csodát, ahogy az idő is megállt a csata befejezéséig, amelyből kikövetkeztette Jitro a szolgaságból való szabadulást. Ekkor vette családját, elsősorban lányát és unokáját, elment a pusztába vejéhez és betért a zsidóságba. Mózes nagy tisztelettel fogadta, Áronnal és a vének tanácsával áldozatot mutattak be az Örökkévalónak.

A Zóhár kiemeli, mennyire jelentős volt Jitro személye, mivel a bálványimádók szemében nagy tekintélye volt, mint pap, varázsló, tanácsadó, betérése Izrael Istenének hatalmát bizonyította. A misztikus magyarázat szerint Jitró, akiből hiányzott a jécer háráá, a rosszakarat, valójában Káin újjászületése – gilgulja – aki ebben az életében tette jóvá bűneit. Előzőleg kendert áldozott, amely nem nyerte meg az Örökkévaló tetszését, ezúttal bárányt, egész életében az igazságot kereste, ezért az irigység és gyilkos ösztön nem alakult ki benne. Ő volt az egyetlen ember, aki tanácsot adhatott Mózesnak, ne egyedül végezzen minden munkát, mert belefárad ő is és a nép is, állítson jeles embereket, istenfélőket, akik gyűlölik a haszonlesést, intézzék ők a kisebb ügyeket, bíráskodjanak ötvenek, százak felett.

Mózes megfogadta apósa tanácsát, majd elbúcsúzott tőle. A hagyomány szerint azért nem maradhatott a Tóraadás pillanatában, mert aki nem ismerte a nyomorúságot, az nem élhette meg az irgalmat sem, azaz csak az egyiptomi szolgaságot átélt nép lehetett ott.

Izrael népe a harmadik hónapban érkezett Szináj pusztájába, mivel a hármas szám kitüntetett:

Három a Szentírás – Tóra, Próféták Szent Iratok, három a Talmud – halacha (törvény) midrás (elbeszélés), agada (történet), három közvetítő volt – Mózes, Áron, Mirjám, háromszor imádkozunk egy nap, háromszor mondjuk Kados,Kados Kados (Szent), három ősapa volt és három rész kapja a Tórát – a kohénok a leviták és Izrael – írja a Midrás Agada.

A harmadik hónapban szólította az Örökkévaló Mózest, készítse fel Jákob házát, akit kivezetett Egyiptomból, a sasok szárnyán hozott, a Szináj hegyi kinyilatkoztatásra.

Náásze venismá – megcselekedjük és meghallgatjuk – ez a válasz mentette meg a világot a pusztulástól, mert ha nem veszi át senki a Tórát, az Örökkévaló a káoszba fordította volna teremtményeit.

A hagyomány szerint Isten több népnek is felajánlotta a Tízparancsolatot, ám senki sem fogadta el, hiszen benne van az ölés, a rablás, a varázslás, a paráználkodás tilalma, náásze venismá – ez volt a zsidó nép válasza, amely a feltétel nélküli szeretetet és hűséget bizonyította.

A kinyilatkoztatást szintén megérezte az egész világ, elnémult minden madár, minden állat, és az Örökkévaló hangja zengett a földön. A zsidó nép látta a hangokat, hallotta a fényeket, felfokozott tudatállapotában érezte a teljes szinesztéziát.

Ady Endre gyönyörű verse próbálja érzékeltetni ezt az Istenközeli élményt:
„Napsugarak zúgása, amit hallok, nevednek számban jó íze van,

Szent mennydörgést néz a két szemem.

Istenem, Istenem, Istenem!

A Tíz Ige első szava, anochi - én, különleges szó. Egyes kommentátorok szerint egyiptomi eredetű, ahogy az éhezőt is folyamatosan szoktatják az ételhez, a megtört lelkű népnek is idő kell, hogy szokjon az örömhöz.

A Midrás szerint az anochi szó számértéke magába foglalja a lényeget, az alef = 1 Isten egységére utal, a nun és cháf együtt hetven, ami azt jelenti, hetven nép közül választotta az Örökkévaló Izrael fiait, a jod = 10 a Tízparancsolatra utal.

 
WEBSHOP

judaica.hu

 

Kabbala